Tom Rune Graarud

Styreleder Saga Engineering AS Konsernsjef / styremedlem Jobzone AS

Styremedlem Saga Engineering AS
Styremedlem Jobzone AS

Øyvind Henriksen

Thor Ørbeck-Nilssen

Styremedlem Saga Engineering AS
Styreleder Jobzone AS

Saga Engineering AS er et heleid datterselskap i Jobzone-konsernet – som i 2016 hadde en samlet omsetning på ca NOK 1,4 milliarder.

 

Saga Engineering AS’ ansatte har høyere akademisk utdannelse og har mer enn ti års erfaring fra bransjen.  De har levert senior-ingeniører og spisskompetanse til komplekse utbyggingsprosjekter innen energi, infrastruktur og bygg-/anlegg samt ingeniørtjenester til byggherreorganisasjoner, derunder kommuner, Jernbaneverket, Sporveien og Statnett.  Selskapets ansatte har også et omfattende nettverk innen bransjen, både relatert til senior ingeniørkompetanse og relevante samarbeidspartnere; så vel i Norge som internasjonalt.

 

Saga Engineering AS’ tilknytning til Jobzone-konsernet gir god forutsigbarhet og økonomisk trygghet, faglig ekspertise og støtte, velutviklede driftssystemer, fokus på HMS-arbeid, solide rapporteringsrutiner og et etisk rammeverk som implementeres og følges opp på konsernnivå.

 

Saga Engineering AS’ visjon “Vi hjelper deg til å nå dine mål!” er et utsagn som forplikter oss, både overfor kunder, konsulenter og samarbeidspartnere!

Inger Reime

Leder ingeniørtjenester

Mobil: (+47) 908 53 980

Epost: inger.reime@sagaengineering.no

Styret

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2017 Saga Engineering AS All Rights Reserved.

Cookies / informasjonskapsler  

(+47) 21526400

Sandakerveien 114 B,

N-0484 Oslo